Paula Kuharić

Paula Kuharić

vanjska suradnica za djecu

Paula Kuharić magistra je psihologije, a u Partusu radi kao vanjska suradnica. Nakon završenog fakulteta zapošljava se u Obrtničkoj školi Koprivnica, na mjestu stručne suradnice. Tamo stječe bogato iskustvo kroz neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima. Osim toga, uključena je u rad stručnih tijela škole i izvan škole te se bavi stručno razvojnim i organizacijskim poslovima.

Iskustvo u radu stekla je i kroz volontiranje u Nutricionističkom savjetovalištu „Balans“ kao vanjski suradnik psiholog, gdje je putem savjetovanja i pisanjem članaka radila na promoviranju zdravog načina života i prevenciji bolesti.

Kao psiholog edukator u projektu “Korak prema novim životnim mogućnostima” (Program Europske unije za razvoj ljudskih potencijala) provodila je  individualne i grupne radionice na temu jačanja motivacije ciljne skupine za uključivanje na tržište rada i u društvo.

Svoje znanje i vještine kontinuirano razvija kroz razne edukacije i seminare. Posebice se zanima za rano otkrivanje emocionalnih problema učenika, rizika pojave poremećaja u ponašanju te teškoće u učenju.

Završila je edukaciju „Facijalna ekspresija emocija“  Udruženja za profesionalnu orijentaciju i edukaciju “PRORI”.

Trenutno polazi edukaciju  INNLP practitioner & business coach.

Pošaljite poruku

Slobodno me kontaktirajte, stojim na raspolaganju za Vaše upite

7 + 8 =