Kroz projekte širimo svoja znanja i vidike, učimo, rastemo i razvijamo se.

PROJEKTI

Uz naše redovne usluge, predavanja, programe i edukacije kontinuirano pokrećemo nove projekte putem kojih želimo znanja iz područja osobne i poslobne izvrsnosti učiniti dostupnim što većem broju ljudi i ogranizacija.

Projekt ||Makeover||

Jedinstveni program koji Vam pomaže ostvariti željeni fizički izgled i kondiciju. Uključuje rad na mentalnoj pripremi, kompletnu posturalnu i funkcionalnu dijagnostiku, nutricionističku dijagnostiku, uz pomoć fizioterapeuta, kineziologa, liječnika, nutricionista i trenera Osobne Izvrsnosti.

Više

Ordinacija bez straha

Projekt usmjeren na edukaciju doktora dentalne medicine i dentalnih asistenata s ciljem pružanja kvalitetnije usluge pacijentima u strahu.

Više