Ernest Vlačić | Partus Akademija
Ernest Vlačić

Ernest Vlačić

Ernest Vlačić tijekom karijere radio je i kao komercijalno-financijski direktor i menadžer promjena u okviru nacionalnog znanstvenog STP projekta na Brodarskom institutu, s kojim nedugo zatim suosniva spin-out razvojno istraživačku organizaciju Novamina centar inovativnih tehnologija. S Novaminom sudjeluje u provedbi većeg broja tehnoloških razvojno istraživačkih projekata, koji su između ostalog financirani putem uspješnih prijava na EU i nacionalne instrumente financiranja kao što su FP7 i Horizon2020. Veleučilišni je profesor, te se intenzivno i uspješno bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom fokusiranim na područja strategijskog i inovacijskog menadžmenta u organizacijama te inovacijske i industrijske politike na čemu je i doktorirao pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pozvani je predavač na većem broju znanstveno-stručnih skupova kao i gostujući predavač na domaćim i stranim visokim učilištima te vršitelj dužnosti na upravljačkim funkcijama visokih učilišta.

Pošaljite poruku

Slobodno me kontaktirajte, stojim na raspolaganju za Vaše upite