Emocije i ja

Emocije predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti ljudskog ponašanja, ali i života u cjelini. Prisutne su u našim svakodnevnim aktivnostima, a vrlo često su i naša sjećanja određenih događaja usko vezana uz emocije koje smo u tim trenucima proživljavali. No, što su emocije zapravo i zašto su nam toliko važne?

  1. Motiviraju nas na akciju

Emocije motiviraju naše ponašanje i vrlo često nam omogućavaju da u kratkom vremenu reagiramo u određenim situacijama. To je posebno važno kada se nalazimo u situacijama u kojima nemamo dovoljno vremena za promišljanje.

  1. Emocijama komuniciramo s drugim ljudima

Naši izrazi lica, stav tijela, ton glasa su uglavnom usko povezani s našim trenutnim emocionalnim stanjem i  time šaljemo poruku drugima iz naše okoline.

  1. Emocijama komuniciramo sa sobom

Emocije mogu biti svojevrsni signali da nešto nije u redu ili da bi nekoj situaciji ili događaju trebali posvetiti više pažnje.

„Ja okom, emocije skokom“

Emocije su uz misli, ponašanje i tjelesne senzacije dio tzv. cjelokupnog ponašanja. Navedene četiri komponente čine savršeni mehanizam našeg ponašanja i svaka komponenta je jednako važna za naše zdravlje i svakodnevno funkcioniranje. Emocije se često zanemaruje, ignorira, potiskuje, opravdava ili su prožete različitim mitovima. To je često vidljivo u odgojnim postupcima, pogotovo kada su u pitanju muška djeca („pravi dečki nikada ne plaču“), ali i u kasnijim fazama života („emocije su za slabiće“,  „imaš sve što ti treba, zašto jednostavno ne možeš biti sretan/a“, „ja sam takav/a po prirodi, brzo planem“). Važno je napomenuti da nad emocijama i tjelesnim senzacijama nemamo apsolutnu voljnu kontrolu, već one kao dio mehanizma prate naše misli i ponašanje koje ovisi o nama i našim izborima. Dugim riječima, način na koji razmišljamo i kako se ponašamo posljedično utječe na naše emocije. U tom kontekstu možemo reći da je zaista moguće regulirati emocije, ali i da su nam za to potrebna određena znanja i vještine.

Uspješni ljudi upravljaju emocijama, ne dopuštaju da emocije upravljaju njima

Postoje ugodne i manje ugodne emocije, no obje su jednako važne za nas. U nastavku Vam donosimo nekoliko važnih pretpostavki za uspješno upravljanje emocijama:

  1. Emocije nisu ni ispravne ni pogrešne, ni dobre ni loše
  2. Emocije su naši partneri
  3. Naše raspoloženje nema kontrolu nad našim ponašanjem
  4. Emocije ne traju zauvijek
  5. Naše emocije nisu činjenice o realnom svijetu, iako nam se ponekad može tako činiti
  6. Sve što je potrebno napraviti je prepoznati emociju i osjetiti je

Želite saznati više o emocijama, ali i o tehnikama i vještinama upravljanja emocijama? Pozivamo Vas da se pridružite našoj Školi za upravljanje stresom i emocijama. Naučite učinkovite tehnike i alate za upravljanje svojim emocijama. Upisi u tijeku!