Kako pričati jezikom sugovornika

Sigurno ste barem jednom u životu tijekom razgovora imali osjećaj kako„Vi idete drumom“, a Vaš sugovornik „ Šumom“ ili obrnuto. Ovakve situacije možemo gledati na pozitivan način te ih prihvatiti kao mogućnost za razvoj i poboljšanje komunikacije. Ipak, češći je rasplet naš osjećaj frustracije i nezadovoljstva te problemi s razumijevanjem svrhe i zaključaka razgovora.  Kako nam se ne bi desilo ovo potonje, važno je osvijestiti način na koji međusobno komuniciramo.

U procesu komunikacije veliku važnost imaju naša osjetila (vid, okus, dodir, njuh, sluh), uz pomoć kojih doživljavamo svijet oko sebe, primamo i dijelimo informacije. Sukladno razvoju naših osjetila, tijekom života razvijamo preferenceo tome na koji način najlakše primamo informacije iz vanjskog svijeta te kako ih najbolje prezentiramo drugima.

Kanale putem kojih prezentiramo informacije jedni drugima nazvat ćemo reprezentacijski sistemi. Ovisno o preferenciji kanala kojim poruka dolazi, razlikujemo 4 osnovna reprezentacijska sistema: vizualni (kada preferiramo vizualno primanje i davanje informacija), auditivni (kada preferiramo korištenje osjetila sluha u komunikaciji), kinestetički (kada najviše volimo iskustveno doživjeti i osjetiti informacije). Međutim, postoje i oni koji su najbolji u logičkom, uzrok-posljedica, odnosno problem-rješenje razmišljanju. U tom slučaju govorit ćemo o auditivno-digitalnom sistemu .

Osjetila se razvijaju kroz različita životna iskustva i u većini slučajeva su nam dva osjetila  više razvijena od ostalih, što u prijevodu znači da nam najčešće najbolje odgovaraju dva načina primanja i davanja informacija. Međutim, kako bismo si olakšali komunikaciju, reprezentacijski sistem koji najviše zastupamo nazvat ćemo primarni reprezentacijski sistem te ćemo sukladno njemu ljude podijeliti na različite tipove: vizualci, auditivci, kinestetičari i auditivno digitalni tipovi.

Kako bismo na vrijeme spriječili nesporazume u komunikaciji dobro je pravovremeno otkriti koji je primarni reprezentacijski sistem sugovornika, odnosno kojem tipu pripada.

Važno je naglasiti kako nam ljudi oko nas stalno otkrivaju svoje reprezentacijske sisteme, a tajna raspoznavanja leži u fokusu. Reprezentacijski sistemi se mogu prepoznati putem osjetilno baziranih riječi, a koje mogu biti pridjevi, prilozi, glagoli, imenice i sl. ,dakle, putem govora, ali i posture tijela te neverbalne komunikacije, koja je različita za različite tipove osoba.

Vizualni tip –  često koristi riječi poput: vidjeti, gledati, uočiti, predočiti, lijepo, ružno, jasno, mutno, blještavo, sjajno. Dakle koriste riječi koje možemo vidjeti kao sliku. Kada govorimo o njihovoj posturi tijela i neverbalnoj komunikaciji, to su osobe koje sjede uspravno, glave prema gore, dišu iz gornjeg dijela pluća i imaju često visok i nazalan glas, ne ometaju ih zvukovi i puno pažnje pridodaju estetici.

Auditivni tip – koriste riječi poput: slušati, govoriti, svirati, odjekivati, zvuk, ritam, tišina, glas, oglušiti itd. Oni pamte slušajući, odnosno lakše im je slušati nešto nego čitati. Auditivci češto naginju glavu na stranu, imaju melodičan glas i čistu dikciju, jako su dobri slušači, a buka ih strašno ometa.

Kinestetički tip – riječi poput dodirnuti, osjetiti, skuhati, skinuti, uključiti, blisko, daleko, teško, toplo, napetost i sl. su predikati kinestetičara. Vrlo im je bitno nešto osjetiti, vole prolaziti kroz iskustva i pamte stvari radeći ih. Često gledaju prema dolje i imaju dubok glas, kao i duge stanke u govoru.

Auditivno – digitalni tip – koristi predikate poput: razumjeti, shvatiti, informirati, savjetovati, pametno, različito, svjesno, logično itd., odnosno koriste puno „nespecifičnih“ predikata. Puno pažnje pridodaju detaljima i smislu, jer ako nema smisla, nije ni logično. Česta gesta kojom se odaju je dodirivanje brade rukom.

Kako biste bili što uspješniji u komunikaciji, prilagodite je tako da pokušate pričati jezikom druge osobe koristeći reprezentacijski sistem koji osoba preferira. Ukoliko pričate s osobom koja je vizualni tip, pokušajte vizualno predočiti osobi što želite, koristeći što je moguće više vizualnih opisa i detalja. Ukoliko pričate s osobom koja je auditivni tip, pazite na govor, dikciju i stvorite okruženje sa što manje auditivnih distrakcija. Ukoliko je pred Vama kinestetički tip, dozvolite osobi da prođe kroz iskustvo, govorite o osjećajima i fizičkim senzacijama, a ukoliko je ispred Vas auditivno -digitalni tip pokušajte u komunikaciji koristiti što više činjenica i informacija.

Želite li više saznati o tome kako prepoznati tip osobe i kako pričati jezikom druge osobe, pozivamo Vas da nam se pridružite na INNLP edukaciji, koja počinje 21.10.  Tijekom listopada iskoristite visoke popuste za rane prijave.