Suočite se sa svojim snagama i slabostima

Samosvijest je osnovica na kojoj gradite svoj karakter. Ona vam omogućuje vođenje sa svrhom, povjerenjem, autentičnošću i otvorenošću. Pomaže vam u razumijevanju pogrešaka, ali i u osvješćivanju onoga što je potrebno kako biste uspjeli. Također, …