Ostavite dobar dojam svojom neverbalnom komunikacijom

Iako smo u komunikaciji često fokusirani na ono što osoba govori, jednaku pozornost treba posvetiti načinu na koji osoba prenosi poruku svojim položajem tijela i tonom glasa. Godine 1960. profesor Albert Mehrabian s kolegama s …