Helena Benić

Edukator, trener i coach

Helena Benić je završila Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te je zaposlena u Partus akademiji kao edukator, trener i coach.

Kroz svoje akademsko obrazovanje educirala se iz područja socijalnih i komunikacijskih vještina te je sudjelovala na raznim seminarima iz područja ljudskih prava. Uz brojne prezentacije, projekte i rješavanje studijskih slučaja usavršavala se u području prezentacijskih i komunikacijskih vještina.

Po završetku studija se educirala u područjima psihologije i sociologije.

Učeći inovativne NLP tehnike, razvijala je coaching vještine i završila prvi i drugi stupanj edukacije iz Neurolingvističke psihologije. Stekla je međunarodno priznate certifikate praktičara i majstora neurolingvističke psihologije te je također i certificirani leadership coach, kao i group & team coach.

Kroz razna iskustva volontiranja i rada stekla je potrebne vještine za uspješno vođenje grupa i pojedinaca, držanje interaktivnih radionica i edukacija te mentoriranje.

Vrlo je komunikativna, pristupačna i profesionalna u komunikaciji i radu s ljudima, sklona je timskom radu, prilagodljiva i nadasve odgovorna.

Svoja znanja i vještine uspješno kombinira u radu na osobnom i poslovnom rastu i razvoju klijenata kroz držanje treninga, edukacija i individualnih coachinga.

Kao trener vodi otvorene i in-house edukacije iz područja komunikologije i leadershipa.