Uncategorized Archives | Partus Akademija

KAKO IZBJEĆI NAJČEŠĆE POGREŠKE U VOĐENJU LJUDI

Za razliku od uloge zaposlenika, možemo reći kako su tri glavne odgovornosti menadžera/lidera: uspješno obavljanje zadataka – postizanje rezultata, upravljanje timom kao cjelinom i upravljanje svakim pojedincem unutar tima. Postizanje vrhunskih rezultata, moguće je samo uz pomoć motiviranih, uspješnih i zadovoljnih članova tima, stoga bi u središtu pažnje managera trebali biti ljudi.

Kako je pretpostavka uspješnog vođenja, vođenje svojim primjerom, ključne sposobnosti lidera podrazumijevaju: poznavanje sebe – razvoj samosvijesti, uspješno upravljanje sobom, poznavanje posla, poznavanje drugih – upravljanje odnosima i uspješno vođenje drugih kroz razvoj socijalne svijesti. Čak četiri navedene sposobnosti ulaze u okvir razvoja Emocionalne Inteligencije, stoga ne čudi činjenica kako je uz osobnu produktivnost, efikasnost, upravljanje vremenom i prioritetima, upravo razina emocionalne inteligencije dobar prediktor uspješnosti u vođenju. Iz navedenog okvira također proizlaze i najčešće pogreške u vođenju.

 1. NERAZUMIJEVANJE VLASTITE ULOGE

Kao što je ranije navedeno, uloga vođe je prvenstveno voditi ljude kako bi uspješno ostvarili viziju, misiju, strategiju i rezultate, što pretpostavlja uspješno balansiranje između orijentacije na zadatke i orijentacije na odnos. Kratkoročno možemo zanemariti odnos ukoliko želimo postići rezultat (iako ponekad čak niti to ne funkcionira), međutim dugoročno bez poznavanja svojih ljudi i posvećivanja vremena kreiranju kvalitetnih odnosa nema dugoročno uspješnih rezultata. Stoga rečenica : „Nemam se vremena baviti s ljudima“ , bez obzira koliko se često pojavljivala u menadžerskim krugovima kao mantra, zvuči gotovo kao: „Nemam vremena raditi svoj posao“.

Ukoliko je to doista istina, potrebno je što prije sjesti i vidjeti u čemu je problem. Je li problem u neadekvatnom delegiranju zadataka, mikro-menadžmentu, lošem upravljanju fokusom i prioritetima ili manjku svjesnosti, nedostatku znanja i iskustva  iz područja vođenja. Što god bio problem, potrebno je što prije prionuti njegovom rješavanju, jer će izostanak vođenja dugoročno generirati čitav niz dodatnih problema.

Nadalje, uloga vođe je u preuzimanju odgovornosti i posljedica za neuspjeh članova tima, kada stvari ne idu dobrim putem te davanje zasluga i nagrada članovima tima u trenucima kada tim ostvaruje uspješne rezultate. Drugim riječima, uloga vođe podrazumijeva veliku odgovornost i puno više davanja nego uzimanja te često ostavljanje svojih osobnih interesa po strani za dobrobit tima i u korist vizije i šire priče.

 

 1. NEDOSTATAK JASNE VIZIJE, STRATEGIJE I PLANA

Vođa koji nema jasnu viziju,  teško može inspirirati i motivirati ljude koje vodi. Vođenje bez vizije je poput metafore u kojoj slijepac vodi slijepca. Na kraju mogu negdje i završiti, međutim velika je vjerojatnost ne tamo gdje bi trebali. Riječima Stephen R. Coveya, autora knjige „Sedam navika uspješnih ljudi“, „Ako ljestve naslonimo na pogrešan zid, svaki korak koji poduzimamo dovodi nas brže do mjesta na kojem ne želimo biti“. Stoga, ukoliko nemamo jasnu viziju, potrebno ju je što prije kreirati.

Drugi problem je postojanje jasne vizije, ali bez jasne strategije i plana ostvarenja. Ova situacija često neposredno uzrokuje nemir i pad motivacije kod ljudi u timu. Ponekad je nedostatak strategije rezultat kratkoročne orijentacije na izvršenje trenutnih zadataka, odnosno posljedica lošeg postavljanja prioriteta. Ukoliko je to slučaj, za početak je potrebno pronaći vrijeme za kreiranje kvalitetne strategije odbacivanjem nekih zadataka koje spadaju u domenu hitnih, ali nevažnih aktivnosti ili pak nehitnih i nevažnih aktivnosti. U tome nam može pomoći Eisehhowerova matrica i model upravljanja prioritetima.

 

 1. NERAZUMIJEVANJE MOTIVACIJE I NEREALNA OČEKIVANJA

Česta pogreška u vođenju jest kada vodimo druge na način kako bismo mi voljeli biti vođeni. Ovdje treba uzeti u obzir kako su ljudi su različiti i svaka osoba zahtjeva personalizirani pristup. Za upoznavanje ljudi koje vodimo potrebno je opet pronaći vrijeme i biti voljni aktivno slušati i obraćati pažnju. Ako u nekom području vrijedi kako nije slučajno što imamo dva oka, dva uha i jedna usta, onda je to sigurno u području vođenja.

Ukoliko se vođenje bazira većinom na ekstrinzičnoj (vanjskoj) motivaciji, odnosno nagrađivanju putem vanjskih faktora poput novca, uspjeha, nagrada i pohvala, govorimo o kratkotrajnim oblicima motiviranja, čija učinkovitost i snaga opadaju s vremenom ili dovode do neželjenih efekata.

Međutim, želimo li ljude koji su intrinzično motivirani, prvi korak bi svakako bio kvalitetna selekcija zaposlenika prilikom zapošljavanja ili barem raspodjela ljudi na mjesta koja su sukladna njihovim vrijednostima i interesima.

Vježba koja nam u tome može pomoći jest zapisati 5 vrijednosti koje su važne za rad u sektoru, organizaciji ili odjelu kojeg vodimo, zapisati svojih osobnih 5 vrijednosti koje zastupamo  te ispitati slažu li se vrijednosti zaposlenika s našim vrijednostima i vrijednostima kompanije. Ukoliko je odgovor potvrdan, već smo osigurali preduvjete kreiranja intrinzične motivacije, koja je relativno otporna na prolaznost vremena.

 1. MANJAK PREDUVJETA ZA RAD U „ZONI“

Poznati mađarski psiholog Mihaly Csikzentmihalyi u svojoj knjizi „The flow“ daje nam odgovor na pitanje kako kontinuirano ostvarivati uspješne rezultate, a pri tome zadržati visoku razinu entuzijazma i energije. Slijedimo li njegove upute možemo sebi i svojim zaposlenicima osigurati uvjete za rad u „zoni“.  Za početak valja opisati koji su elementi zone i kako je prepoznati:

 1. Snažna koncentracija i potpuni fokus na aktivnost i zadatak
 2. Jasno postavljeni, umjereno teški ciljevi
 3. Aktivnost koja je sama po sebi nagrada
 4. Manjak svjesnosti o sebi i svijetu koji nas okružuje
 5. Potpuni fokus na sadašnjost i iskrivljeno poimanje protoka vremena
 6. Trenutna povratna informacija
 7. Dobar balans između razine znanja i vještina i izazova koji je postavljen
 8. Osjećaj osobne kontrole nad situacijom i ciljevima
 9. Manjak svjesnosti o fizičkim potrebama

Jedan od važnih preduvjeta ulaska u zonu jest pronalazak dobrog balansa između vještina i sposobnosti s jedne strane, i izazova, s druge strane, prilikom kreiranja zadataka. Ukoliko je zadatak prejednostavan, osoba će lako osjetiti dosadu. Ukoliko je pak zadatak pretežak, može postati frustrirana ili tjeskobna, što je vidljivo u slijedećem grafikonu.

 Ukoliko ste u ulozi menadžera i vođe, možete nastojati omogućiti ljudima koje vodite rad u zoni, a samim time i osigurati povećanje produktivnosti, efikasnosti te bolje i uspješnije rezultate.

 • Učinite viziju i misiju kompanije privlačnom. Svatko želi osjećati kako svojim poslom doprinosi nekom većem cilju ili nekoj smislenoj priči. Potrudite se objasniti svakome njegovu ulogu u ostvarenju vizije i misije kompanije, ali i konkretan napredak i doprinos koji ostvaruje.
 • Osvijestite snage, sposobnosti vještine i kvalitete ljudi koje vodite. Za početak identificirajte osobne kompetencije svake osobe u timu. Dodjeljujte izazovne, ali ne preteške zadatke koje članovi tima mogu uspješno izvršiti samostalno ili uz pomoć mentora, bez Vaše prevelike intervencije.
 • Fokusirajte se jednako na kratkoročne, kao i na dugoročne ciljeve. Nemojte se previše osloniti na jedno te istog zaposlenika koji brzo i uspješno rješava zadatke, kako biste kratkoročno došli do željenih rezultata. Razvijajte vještine i sposobnosti svakog člana tima kako biste dugoročno osigurali produktivnost i efikasnost.
 • Kreirajte različitost. Različitost stimulira angažman, ali i mogućnost sagledavanja „šire slike“. Ukoliko zaposlenici rade različite poslove, lakše će razumjeti povezanost između zadataka i njihove uloge u ostvarenju vizije, misije i strategije razvoja kompanije.
 • Kreirajte kulturu koja potiče rad u zoni. Jasno postavite očekivanja i rokove, ali i osigurajte zaposlenicima mogućnost nesmetanog dovršetka radnih zadataka kada god je to moguće. Ponekad to znači pričekati na odgovore e-maila ili sms poruka, kako biste omogućili kontinuitet u fokusu i koncentraciji.
 • Potičite razvoj povjerenja i autonomije. Previše mikro-menadžmenta onemogućava postizanje zone. Svakome dodijelite zadatke u skladu s njegovom pozicijom i sposobnostima, ali i prepustite povjerenje u njihovo uspješno izvršenje.
 • Jasno odredite odgovornosti. Nema ničeg više frustrirajućeg i demotivirajućeg od toga kada se ne zna tko je za što odgovoran. Jasno dodijeljena odgovornost smanjuje nepotrebne i neproduktivne sastanke, povećava motivaciju i produktivnost.
 • Osigurajte brze i efikasne sastanke. Svaki sastanak treba imati unaprijed utvrđen cilj, treba početi na vrijeme i trajati koliko je predviđeno. Nakon svakog sastanka trebaju biti jasno dodijeljeni zadaci i odgovornosti, ali i pozvani samo ključni ljudi koji su bitni za donošenje odluka ili provedbu zadataka.
 • Jasno utvrdite prioritete i omogućite kontinuirani fokus. Ne dozvolite stalnu promjenu prioriteta ili rad na više projekata u isto vrijeme, koji onemogućavaju održavanje kvalitetne pažnje i fokusa.
 • Osigurajte mogućnost učenja i napretka. Edukacije, mentorstvo i mogućnost učenja generalno podižu ljestvicu sposobnosti, zrelosti i vještina zaposlenika. Dugoročno to znači i mogućnost dodjeljivanja kompleksnijih i zahtjevnijih zadataka.

 

 1. MANJAK INTEGRITETA U VOĐENJU

Za kraj, ali ne manje važno, ukoliko želimo uspješno voditi druge, trebamo biti dosljedni sami sebi i doista živjeti ono što pričamo. Sve što tražimo od ljudi koje vodimo trebamo biti spremni sami dati i pokazati svojim primjerom. Želimo li entuzijastične ljude, mi prvi trebamo biti entuzijastični. Želimo li visoku razinu produktivnosti, dobru organizaciju, mi je trebamo živjeti. Uloga vođe je vrlo osamljenička, zahtjevna i puna odricanja, ali nagrada koja slijedi kada je odradimo kako treba i zajedno sa svojim ljudima ostvarimo (ponekad) nezamislive rezultate, vrijedi svakog grama uložene energije vremena i truda,  ili barem tako razmišljaju istinski vođe.

Zanima li Vas više kako uspješno voditi sebe i druge, pridružite nam se na našem programu: New Code Leadership practitioner & coach.

 

Emocije i ja

Emocije predstavljaju jednu od najvažnijih komponenti ljudskog ponašanja, ali i života u cjelini. Prisutne su u našim svakodnevnim aktivnostima, a vrlo često su i naša sjećanja određenih događaja usko vezana uz emocije koje smo u tim trenucima proživljavali. No, što su emocije zapravo i zašto su nam toliko važne?

 1. Motiviraju nas na akciju

Emocije motiviraju naše ponašanje i vrlo često nam omogućavaju da u kratkom vremenu reagiramo u određenim situacijama. To je posebno važno kada se nalazimo u situacijama u kojima nemamo dovoljno vremena za promišljanje.

 1. Emocijama komuniciramo s drugim ljudima

Naši izrazi lica, stav tijela, ton glasa su uglavnom usko povezani s našim trenutnim emocionalnim stanjem i  time šaljemo poruku drugima iz naše okoline.

 1. Emocijama komuniciramo sa sobom

Emocije mogu biti svojevrsni signali da nešto nije u redu ili da bi nekoj situaciji ili događaju trebali posvetiti više pažnje.

„Ja okom, emocije skokom“

Emocije su uz misli, ponašanje i tjelesne senzacije dio tzv. cjelokupnog ponašanja. Navedene četiri komponente čine savršeni mehanizam našeg ponašanja i svaka komponenta je jednako važna za naše zdravlje i svakodnevno funkcioniranje. Emocije se često zanemaruje, ignorira, potiskuje, opravdava ili su prožete različitim mitovima. To je često vidljivo u odgojnim postupcima, pogotovo kada su u pitanju muška djeca („pravi dečki nikada ne plaču“), ali i u kasnijim fazama života („emocije su za slabiće“,  „imaš sve što ti treba, zašto jednostavno ne možeš biti sretan/a“, „ja sam takav/a po prirodi, brzo planem“). Važno je napomenuti da nad emocijama i tjelesnim senzacijama nemamo apsolutnu voljnu kontrolu, već one kao dio mehanizma prate naše misli i ponašanje koje ovisi o nama i našim izborima. Dugim riječima, način na koji razmišljamo i kako se ponašamo posljedično utječe na naše emocije. U tom kontekstu možemo reći da je zaista moguće regulirati emocije, ali i da su nam za to potrebna određena znanja i vještine.

Uspješni ljudi upravljaju emocijama, ne dopuštaju da emocije upravljaju njima

Postoje ugodne i manje ugodne emocije, no obje su jednako važne za nas. U nastavku Vam donosimo nekoliko važnih pretpostavki za uspješno upravljanje emocijama:

 1. Emocije nisu ni ispravne ni pogrešne, ni dobre ni loše
 2. Emocije su naši partneri
 3. Naše raspoloženje nema kontrolu nad našim ponašanjem
 4. Emocije ne traju zauvijek
 5. Naše emocije nisu činjenice o realnom svijetu, iako nam se ponekad može tako činiti
 6. Sve što je potrebno napraviti je prepoznati emociju i osjetiti je

Želite saznati više o emocijama, ali i o tehnikama i vještinama upravljanja emocijama? Pozivamo Vas da se pridružite našoj Školi za upravljanje stresom i emocijama. Naučite učinkovite tehnike i alate za upravljanje svojim emocijama. Upisi u tijeku!

Što Vas dijeli od uspjeha?

Često se pitamo što je to što dijeli uspješne od neuspješnih ljudi? Je li to razina obrazovanja? Je li to poznavanje utjecajnih ljudi ili je to možda urođena karakteristika? Potvrdni odgovori na gore navedena pitanja samo su djelomično zaslužni za nečiji uspjeh. Promatrajući uspješne ljude možete primijetiti kako ih krase slijedeće karakteristike:

 • Imaju jasnu viziju gdje jesu i gdje žele biti
 • Redovito postavljaju ciljeve i izrađuju planove kako bi ostvarili to što žele
 • Preuzimaju odgovornost za svoj život, postupke i ponašanja
 • Okruženi su pozitivnim ljudima koji ih podržavaju da budu najbolji što mogu biti
 • Uspješno upravljaju stresom i zadržavaju mir u teškim situacijama
 • Daju sve od sebe u svakom trenutku i trude se biti izvrsni
 • Znaju komunicirati s različitim tipovima ljudi i znaju kako ostvariti utjecaj
 • Uspješno balansiraju između privatnog i poslovnog života
 • Uspješno upravljaju svojim vremenom i fokusom
 • Ne traže izgovore, već su usmjereni prilikama

Želite li upravljati svojim životom, za početak stvorite jasnu viziju cilja na koji želite stići. Predlažemo Vam da si uzmete vremena i zapišete gdje želite biti sada, a gdje za 5 godina. Budite kreativni, uzmite bojice, časopise i izrazite vlastitu viziju svoga života. Uzmite si vremena. Ne bojte se ukoliko je vizija daleko od trenutnog stanja. Svako putovanje započinje malim korakom.

Nakon što ste stvorili jasnu viziju pitajte se koji su koraci koji će Vas dovesti do cilja. Kreirajte male umjereno teške korake kako po putu ne biste izgubili motivaciju.

Ne tražite izgovore, već preuzmite odgovornost za  uspjeh i neuspjeh na tom putu. Glavni faktor neuspjeha često se krije u odbacivanju odgovornosti. Lakše je kriviti situaciju, državu, druge ljude , umjesto preuzeti odgovornost za svoje pogreške.

Okružite se ljudima koji Vas podržavaju, ali nemojte očekivati da oni umjesto Vas učine što je potrebno. Također, odmaknite se od ljudi koji Vam kradu energiju i vrijeme svojom negativom i kukanjem.

Naučite tehnike upravljanja stresom, bilo da se radi o tehnikama opuštanja ili meditacije. Oboružajte se danas svugdje dostupnim alatima koji Vam mogu pomoći u zadržavanju mira.

U svakom trenutku dajte sve od sebe. Neka Vam to pređe u naviku. Sve što radite, radite s voljom i punim angažmanom.

Naučite slušati druge i uspješno komunicirati s različitim tipovima ljudi. Komunikacija je često 90 % uspjeha. Danas postoje mnoge knjige i tečajevi koji Vam mogu pomoći u tome.

Čemu god se posvetili, nastojite zadržati barem dio balansa. Dugotrajno žrtvovanje zdravlja za uspjeh u karijeri ili privatnog života za poslovne uspjehe, neće Vam donijeti sreću. Ne trebate imati balans svakodnevno, niti na tjednoj razini, ali pokušajte ga osigurati barem na mjesečnoj razini.

Organizirajte se. Dan ima samo 24 sata i uvijek nam nedostaje vremena. Stoga je od presudne važnosti naučiti kako uspješno organizirati svoj život i vrijeme. Fokus na stvari koje su Vam važne i raspodjela vremena koja Vam omogućava da im se posvetite zapravo kreira kvalitetu Vašeg života.

ŽELITE UČINITE KORAK VIŠE KAKO BISTE OSTVARILI SVOJ USPJEH?

Napravite svoj Vision Board

Najčešće kada definiramo poslovni ili životni cilj to činimo na provjereno učinkovit način. Vodimo računa da cilj bude Mjerljiv, Vremenski određen, Dostižan, Realističan i Ostvariv. Međutim, bez obzira koliko dobro postavili ciljeve, ponekad se ne uspijemo dovoljno motivirati za njihovo ostvarenje.

Kako biste otišli korak dalje i povećali svoju motivaciju, važno je kroz ciljeve prožeti svoju osobnost i život na zabavan i kreativan način. Jedan od vrlo zanimljivih i djelotvornih načina je primjena tehnike Vision Board.

Vision board je alat koji možete iskoristiti kako biste svoje ciljeve objedinili na višoj razini i dali im širi smisao. Možete ga izraditi sami kao poster, plakat, pano ili  slide u elektronskom obliku.

Vision board doprinosi ostvarenju ciljeva na više načina. Možete ga koristiti kao orijentir i pomoć pri odlučivanju. Vjerujem kako se mnogima od Vas često dogodi “skakanje” sa zadatka na zadatak, što prouzrokuje stres i slabi fokus na ciljeve, stoga se prepustite automatskom rasuđivanju. Vision Board je tu kako bi Vas usmjerio i podsjetio na Vaše dugoročne ciljeve. Vision board aktivira maštu i kreativne procese u pozadini koji stvaraju nove ideje te otvaraju um za prepoznavanje prilika i potencijalnih resursa za ostvarenje ciljeva. To je potvrđeno i u istraživanjima sveučilišnih profesora i znanstvenika Amande Shantz (University of Tilburg) i Garya P. Lathama (Univesity of Toronto). Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu kako su zaposlenici, koji su uredu imali sliku žene koja pobjeđuje u utrci, u usporedbi s onima koji nisu imali sliku, na brainstorming zadatku imali više ideja, prikupili više novca za humanitarnu akciju te pokazali veću motivaciju za postignućem. To je bio učinak samo jedne slike koju zaposlenici nisu sami birali. Možete samo zamisliti kakav je potencijalni učinak Vision Boarda koji sami osmislite i izradite.

Prije nego krenete sa samom izradom Vision Boarda, važno je razmisliti o tome što želite postići u poslu, životu, u osobnom i poslovnom razvoju vodeći se osobnim vrijednostima, misijom i vizijom. Jednako tako, važno je znati što Vas motivira kako biste dobili vlastitu čarobnu formulu uspjeha, orijentir na svome putu i misao vodilju.

Ukoliko želite saznati više o raznim kreativnim tehnikama i alatima koje Vam mogu pomoći u definiranju Vašeg puta i pritom naučiti razmišljati izvan okvira te otići s nekim novim idejama i poznanstvima, pridružite nam se na radionici “Vizija mog uspjeha” 6.12. od 18 do 20.30. Imamo još 3 slobodna mjesta. Prijavite se još danas.

Pravilna komunikacija – ključ uspješne prodaje

Koliko ste puta bili uvjereni kako je postignut dogovor da bi se kasnije pojavila pitanja poput: „Otkud sad ovo? O tome prije nije bilo nikakvog govora“ i „Kako sam mogao znati da se na to misli?“, a odgovor na to je  „Pa to se podrazumijeva!“ No, podrazumjeva li se doista?

Uspješna prodajna komunikacija ili samo iluzija?

Poznato je kako uspješnost prodaje uvelike ovisi o učinkovitoj komunikaciji. U skladu s tim često vjerujemo da možemo računati na podrazumijevanje i uštediti vrijeme sebi i drugima. Međutim, upravo je prostor podrazumijevanja onaj u kojem dolazi do iluzije komunikacije. Takvo samo prividno razumijevanje je zapravo nerazumijevanje koje ponekad privremeno, a ponekad trajno narušava odnose te dovodi do prekida komunikacije ili konflikta. Stoga je važno razvijati stabilne odnose i održavati obostrano razumijevanje koje postižemo učinkovitom komunikacijom.

Što je učinkovita komunikacija?

Učinkovita komunikacija je vještina razmjene informacija korištenjem prikladnih verbalnih i neverbalnih znakova. Kako ta razmjena informacija izgleda u praksi možemo si dočarati tako da ju zamislimo kao dodavanje loptom. U slučaju lopte možemo jasno vidjeti da je lopta primljena, no što je s porukom koja nije tako vidljiva i opipljiva poput lopte? Kako povećati sigurnost da smo uspješno i u cijelosti prenijeli ili primili informaciju te postigli obostrano razumijevanje?

Kako do učinkovite komunikacije i obostranog razumijevanja?

Do obostranog razumijevanja možemo doći prikladnom verbalnom komunikacijom – usmjeravanjem na sadržaj koji se komunicira riječima, te neverbalnom komunikacijom – obraćanjem pažnje na ton glasa, geste, ekspresije i posturu tijela. Iako smo skloni vjerovati kako veći dio poruke prenosimo verbalno, to većinom nije tako. Dok primjerice u pisanoj komunikaciji do izražaja više dolaze same riječi, u komunikaciji „licem u lice“ 93% poruke prenosimo neverbalno.

4 savjeta za učinkovitu komunikaciju

Kontakt očima – dobar kontakt očima je ključan za izgradnju povezanosti u komunikaciji, potiče povjerenje i poštovanje te usmjerava pažnju sugovornika. Kako bi kontakt očima bio učinkovit i ugodan preporučaju se intervali koji traju 4 do 5 sekundi.

Otvoren stav tijela – pokazujemo interes i spremnost na slušanje te suptilno povećavamo vjerojatnost da i druga osoba učini isto. Tako potičemo otvorenost uma i spremnost na obostranu razmjenu informacija.

Tko pita ne skita –  umjesto da samo pretpostavljamo što druga osoba misli, postavljanjem otvorenih pitanja (Kako? Zašto?) i parafraziranjem provjeravamo što je druga osoba shvatila i jesmo li mi dobro razumjeli njenu poruku. Time također pokazujemo interes i uključenost te dobivamo povratne informacije na temelju kojih možemo prilagođavati komunikaciju.

Obratite pažnju na sveukupni (ne)sklad između riječi i neverbalne komunikacije – Ako, na primjer, sugovornik govori kako se slaže i kako je razumio poruku, a pritom primijetite da se mršti, gleda u pod ili djeluje zbunjeno, možda se ipak niste dobro razumjeli. Kako biste to provjerili, pitajte ga s čime se konkretno slaže te ima li nešto za dodati.

Ovo su samo neki od savjeta za učinkovitu komunikaciju u prodaji. Ako želite saznati više, pridružite se našoj poklon radionici „Kako prodati bez riječi“ 16.11.2017. ćete dobiti još praktičnih savjeta i isprobati učinkovite tehnike. Broj mjesta je ograničen, veselimo se vašoj prijavi!

Koliko vas privlače nova iskustva?

Često u svojoj praksi susrećem ljude koji imaju veliki potencijal stvoriti neku dobru privatnu ili poslovnu priču, razvijene socijalne i komunikacijske vještine, međutim rade i žive ispod svog maksimuma. Gotovo u svim slučajevima jedan od razloga bio je zatvoreno stanje uma.

Um možemo podijeliti na otvoren ili zatvoren za nova iskustva. Otvoren ili zatvoren um odnosi se na način doživljavanja i percipiranja svijeta oko nas i unutar nas, ali i na suočavanje s izazovima. Kada imate otvoren um preuzimate zasluge za vlastiti uspjeh, dajete ono najbolje od sebe, na neuspjeh gledate kao na povratnu informaciju i stremite nekim novim visinama. Dok se osobe zatovrenog uma vrlo teško nose s preprekama, postavljaju granice svojih mogućnosti u glavi, vrlo često traže krivce za vlastite neuspjehe izvan njih, a na pogreške gledaju kao na potvrdu manje sposobnosti.

Na primjeru učenja nekog novog gradiva ili vještine možete procjeniti koliko je otvoren vaš um. Ljudi otvorenog uma vrlo brzo dobiju motivaciju za učenjem jer je to nešto novo, žele nadograđivati svoja znanja, uspješno savladati ono što je ispred njih, stvaraju svoje sheme za lakše učenje i pamćenje. Oni zatvorenog uma često imaju otpor prema novom gradivu jer to od njih zahtjeva trud i pomicanje granica, smatraju da ionako već dosta znaju, ili da imaju dovoljno iskustva. Pozadina je otpor prema novim znanjima koja bi od njih zahtijevala nova ponašanja, a nisu skloni promjenama.

Kada govorimo u poslovnom kontekstu, ljudi zatvorenog uma  konkurenciju smatraju potencijalnom opasnosti za njihov posao, dok oni otvorenog uma konkurenciju koriste kao motivator za unaprijeđivanje sebe i svog posla. Također, ljudi otvorenog uma imaju potencijala biti dobri lideri jer na svoje suradnike gledaju kao na učenike i nemaju problema da ih jednog dana nadrastu. One zatvorenijeg uma više su orjentirani na rezultat i svoju poziciju nego na članove svog tima.

Dobra vijest je ta da se stanje uma i percepcije može mijenjati. Kako?

Ono što pomaže u otvaranju vlastitog uma u percepciji svijeta je edukacija. Edukacijom širimo svoje horizonte na mentalnoj razini i utječe na  ponašanje.

Putovanja. Putovanja vas obogaćuju, a ponekad čak i mijenjaju percepciju o vama samima, vašim vrijednostima i onome što smo naučeni da jesmo.

Prihvaćanje izazova. Svako iskustvo nas obogaćuje, a svaki izazov nosi svoje uspone i padove. Prihvaćanjem izazova pomičete svoje granice, a sa svakim uspjehom potvrđujete svoju vrijednosti i vaše samopouzdanje raste.

Družiti se s ljudima koji nisu slični nama. Vrlo često se zna dogoditi da se ljudi zatvore u krug ljudi sličnih interesa ili se bave sličnim poslom, međutim pravo bogatstvo leži u svjetovima koji su nepoznati, a ne poznati.

Ako želite saznati više o načinima na koje možete mijenjati svoju percepciju i biti otvoreniji novim iskustvima, iskoristite naše popuste za rane prijave na našu INNLP edukaciju koja počinje u studenom.

Kako graditi samopouzdanje i ustrajnost

Svatko ima neka očekivanja od sebe, bilo da se radi o poslu, poput: “Želim ostvariti sve zadane ciljeve za ovu godinu”, “Smatram da imam sve što treba za promaknuće”, “Želim biti menadžer, konzultant, najbolji prodavač” i slično ili pak ona privatna: „Želim biti najbolji otac,majka,suprug/a…“

Ljudi svakodnevno procjenjuju sebe u skladu sa svojim željama i idealnom slikom sebe. Na temelju toga donose procjene o sebi, bilo pozitivne ili negativne, te grade svoje samopouzdanje. Što ste ustrajniji u svojim naumima, željama, ciljevima i aktivno djelujete na njih, šanse za njihovo dostizanje rastu, a time i samopouzdanje.

Zašto je samopouzdanje važno?

Samopouzdani ljudi brinu o sebi i svojim potrebama, ne boje se kročiti u nepoznato iako im nije ugodno, međutim razmišljaju o pozitivnim stranama koje mogu iz toga dobiti. Samopouzdanje je jedan od ključeva za uspjeh i pomicanje vlastitih granica. Iako vam se nekada može činiti kao da su se neki ljudi rodili samopouzdani, to je samo privid. Samopouzdanje nije nešto s čime se rodite već svoje samopouzdanje gradite kroz životna iskustva i različite situacije. U svakoj situaciji procjenjujete sebe pozitivno ili negativno. Primjerice, ako razmišljate kako ste jučer imali ispunjen dan i stigli sve stvari koje su bile važne, vrlo vjerojatno ste ponosni na sebe, Međutim, ako razmišljate kako ste jučer imali ispunjen dan, ali ste stigli samo važne stvari, dok one manje važne niste i „grizete se“ jer niste stigli napraviti manje i ne toliko hitne stvari, vaša mišljenje u tom trenu može biti kako ste nesposobni što utječe negativno na vaše samopouzdanje, odnosno smanjuje ga. Vaš tok misli i usmjeravanje na pozitivno u različitim situacijama ili prilikom ostvarivanja postavljenih ciljeva gradi vaše samopouzdanje i veća je vjerojatnost da ćete idući put stići obaviti sve obaveze. Kada govorimo o uspjehu, osim samopouzdanja važna je i ustrajnost.

Zašto je ustrajnost važna?

Ustrajnost je vrlina koju možemo povezati s čvrstom odlukom u ostvarenje svog cilja. Pomaže vam da se držite svojih planova, održavate odnose ili postižete rezultate. Međutim, glavna uloga ustrajnosti je u situacijama kada nešto krene u lošem smjeru kako biste se što prije vratili na pravi put. Kao i za samopouzdanje, pozitivno razmišljanje  i učenje na greškama je izrazito važno za izgradnju ustrajnosti. Ustrajnost je također vrlina koja se stiče kroz iskustva, stoga razina vaše ustrajnosti ovisi o vašoj proaktivnosti i želji za uspjehom.

Kako biste izgradili svoje samopouzdanje i ustrajnost, donosimo vam par korisnih savjeta:

Sjetite se svojih prošlih iskustava i uspjeha kada ste se osjećali puni samopouzdanja ili ustrajnosti. Pokušajte osvijestiti što ste to radili i na koji način ste uspjeli kako biste to isto mogli primijeniti na novim izazovima. Zapišite svoje uspjehe na papir.

Detaljno opišite iskustva kada ste bili ponosni na sebe ili ostvarili cilj unatoč preprekama. Na taj način možete sebi predočiti što ste dobro radili i otkriti svoju strategiju uspjeha koja vam može pomoći u nadolazećim sličnim situacijama. Opišite kako ste se osjećali, o čemu ste razmišljali, kako ste se ponašali.

Povežite se s osjećajem. Osim što je potrebno prisjetiti se, potrebno je i osjetiti svoje samopouzdanje i ustrajnost. Pokušajte detektirati gdje se nalazi osjećaj samopouzdanja ili ustrajnosti u vašem tijelu i vizualizirajte kako prolazi čitavim vašim tijelom i ispunjava vas.

Ako nekada sumnjate u sebe i mislite kako nemate samopouzdanja ili niste dovoljno ustrajni, kako to nisu vaše kvalitete, nemojte zaboraviti kako svi ljudi imaju kapacitete razviti ih. Samopouzdanje i ustrajnost leže u svima nama, ponekad skriveni, a odgovornost o tome hoće li tamo i ostati je na vama.

Ako želite saznati više o tehnikama za izgradnju samopouzdanja i ustrajnosti, prijavite se na naš uvodni poklon sastanak Treninga Osobne Izvrsnosti TM kroz srpanj.

Život bez stresa

Koliko puta Vam se dogodilo da Vas je Vaše dijete, suradnik ili partner izbacio iz takta tako što Vas nije poslušao ili je odlučio krenuti nekim drugim putem prema svome cilju? Gubite li povremeno samokontrolu kada smatrate da Vi bolje vidite širu sliku nego druga osoba? Osjećate li ponekad nemoć kada ne možete utjecati na nepredvidive okolnosti, reakcije i ponašanja drugih ljudi? Frustrira li Vas kada drugi ljudi ne daju sve od sebe ili rade stvari na “pogrešan“ način. Ako se pronalazite u ovim opisima, vrijeme je da si kažete STOP i jasno definirate koje su stvari u domeni Vaše kontrole i utjecaja, a koje to nisu.

Poznata izreka Sv. Franje Asirškog kaže: Bože, daj mi hrabrosti da promijenim ono što mogu promijeniti, daj mi snage da prihvatim ono što se ne može promijeniti, a najviše od svega, daj mi mudrosti da razlikujem prvo od drugoga.

Bili vjernici ili ne,  ova mudrost je nešto što Vam može značajno olakšati život ukoliko je prihvatite i naučite.

Psihološkim riječnikom rečeno: Svaka osoba ima svoj krug utjecaja i krug preokupacija. U krugu utjecaja nalaze se stvari koje su u Vašoj osobnoj domeni kontrole poput Vaših misli, osjećaja ponašanja, fizičkih i tjelesnih reakcija. S druge strane, u krug preokupacija ulaze sve one stvari, ljudi i odnosi,  koji utječu na Vaš život, ali su izvan domene Vaše kontrole.

Ponekad Vam se može učiniti kako Vaše misli nisu pod Vašom kontrolom (pogotovo kada se nalazite u stresnim situacijama, kao što su  konflikt sa šefom, kolegom ili partnerom). Možete čak i pomisliti kako je Vaš mozak predodređen na negativno razmišljanje i kako mu nema pomoći. Međutim, to nije istina. Mozak najčešće čini ono što je navikao, odnosno razmišlja u smjeru, u kojem je naučen razmišljati. Pustite li ga da čini ono što je navikao, ići će starim putevima i kreirat će misli na način kao što su to činile osobe koje su sudjelovale u Vašem odgoju, za koje ste se vezali ili od kojih ste učili. Ipak, ukoliko odlučite „raditi na sebi“ te stare puteve moguće je mijenjati.

Osim što možete uspostaviti kontrolu nad svojim mislima, možete je uspostaviti i nad svojim emocijama. Na svoje emocije možete utjecati rečenicama koje si govorite, slikama koje stvarate u svojoj glavi, naočalama kroz koje promatrate svijet i važnosti koju pridodajete situaciji. Ukoliko želite biti uspješniji u upravljanju emocijama, za početak pokušajte osvijestiti što činite kada se ne osjećate dobro. Usmjeravate li svoje misli prema onome što možete učiniti ili prema onome što ne možete. Promatrate li situaciju kao priliku ili kao problem. Vjerujete li u sebe i svoje sposobnosti ili sumnjate. Prestanite činiti stvari koje Vas stavljaju u loše stanje. Budite sami sebi prijatelj, a ne neprijatelj. Riječima Viktora Frankla: „ Možda ne možete odabrati situacije koje će Vas zadesiti, ali uvijek imate mogućnost odabrati svoje reakcije u svakoj situaciji“ . Drugim riječima, osim na svoje emocije, možete utjecati  i na svoje ponašanje. Naposlijetku, imate utjecaj i na fizičke reakcije Vašeg tijela. Možete se umiriti disanjem, vježbama opuštanja i relaksacije i tako povoljno utjecati na svoj svoj autonomni živčani sustav, otkucaje srca, tlak, probavu, žlijezde i unutarnje organe.

Postoje i stvari koje su van Vašeg kruga utjecaja kao što su npr misli, osjećaji, ponašanja i tjelesne reakcije drugih ljudi. Ponekad je to i politička situacija u državi, vremenske prilike i neprilike i slično.

Kada god komunicirate s nekim, imajte na umu kako svaka osoba kreira svoj vlastiti„svemir“, koji sadrži puno različitih iskustava, vrijednosti, uvjerenja, odgoja te će  sukladno tome na specifičan način razumijeti informaciju koju joj šaljete. Primjerice, u završnoj fazi projekta jedan od članova tima je izgubio fokus i ne radi kao prije. Ako komunicirate zbog čega je Vama važan taj projekt, ne mora nužno značiti kako je i njemu važan iz istih tih razloga. U toj  situaciji možete pomisliti: „Pa kako ne razumije, kad sam mu sve rekao/la“. Možda i jeste, ali u procesu dijeljenja informacija završava Vaš krug utjecaja. Način na koji će kolega prihvatiti i shvatiti tu informaciju započinje njegov krug utjecaja. Ukoliko Vas način komunikacije ne dovodi do željenih rezultata, umjesto razmišljanja o tome kakvi su drugi, pokušajte promijeniti Vaš način komunikacije, jer za razliku od odgovora koji dobivate, on se nalazi u Vašoj domeni kontrole.

Kako biste ostali u dobrom stanju, izbjegli „burn-out“ i ostali u Vašem krugu utjecaja, donosimo Vam par kratkih i efikasnih savjeta:

 1. Odredite svoj krug utjecaja i krug preokupacija. Zapišite na papir sve ono nad čime imate utjecaja. To mogu biti male stvari poput biranja namirnica za obrok do donošenja odluka o prolasku nekog projekta, poslovnog plana i slično. Jednako tako odredite i svoj krug preokupacija, zapišite stvari koje Vas muče, a na koje nemate direktan utjecaj.
 2. Primjetite tijekom dana koliko se bavite stvarima nad kojima imate utjecaja, a koliko stvarima van Vaše kontrole.
 3. Kad god se nađete u nekoj stresnoj situaciji pitajte se: Koje su stvari koje su u mojoj domeni utjecaja i što mogu učiniti, a koje su stvari na koje nemam utjecaja i moram ih prihvatiti. Ukoliko nešto možete učiniti, učinite to odmah. Ukoliko ne možete prihvatite i krenite dalje.

I naposljetku, nemojte zaboraviti kako svakim danom i  svakim korakom birate život koji živite. Ponekad se čini kao da Vam se život dogodio. U nekim situacijama stvarno i jest, ali u većini slučajeva sami krojite svoju sudbinu iz dana u dan.

Ako želite saznati više o svom krugu utjecaja, ali i kako postaviti vlastite životne ciljeve koji su u domeni Vašeg kruga prijavite se na naš poklon sastanak Treninga Osobne Izvrsnosti TM .

A ako Vas zanima kako se dobro organizirati, izbjeći stres i „burn-out“, kao i kako poboljšati svoj fokus i koncentraciju, te kvalitetno donositi odluke i rješavati probleme pridružite nam se na našoj poklon radionici „Kako raditi manje, a ostvariti više“ koja će se održati 13.06. u prostorijama Partus akademije. Broj mjesta je ograničen, stoga se prijavite još danas.

Savjeti za bolju produktivnost

Nekad vam se može činiti kako je duži ostanak na radnom mjestu rezultira većom produktivnosti. No je li to stvarno tako? Koliko puta vam se dogodilo da ste ostali duže kako biste umirili svoju savjest ili stvorili privid produktivnosti sebi i svom nadređenom?

Produktivnost se ne mjeri vremenom, već rezultatom. Stoga, kako biste došli do veće vlastite produktivnosti u kraćem roku usmjerite se na organizaciju vlastitog vremena. Nemojte zaboraviti da se dan sastoji od 24 sata u koja bi bilo poželjno ostvariti sebe poslovno i privatno. Kako ne biste ispali iz vlastitog balansa, uzmite stvari u svoje ruke i počnite planirati već danas.

Kako biste bili što uspješniji i produktivniji, donosimo vam 5 savjeta kako raditi manje, a ostvariti više:

 1. Postavite podsjetnik na uzimanje pauze. Podsjetnik možete aktivirati u obliku alarma na vašem mobilnom telefonu. Zašto? Pauze su izrazito važne kako bi se održavala visoka razina fokusa. Ovdje ne govorimo o pauzi za ručak, već o pauzi koja traje minutu – dvije kada možete provesti neku od tehnika disanja i relaksacije ili pročitati nešto što nije vezano uz posao koji obavljate. Na taj način se trenirate raditi isključivo u visokoj razini fokusa i vaša produktivnost raste. Dobar omjer je napraviti kratku pauzu nakon 45 minuta rada. Ako vaš posao zahtjeva intenzivan rad i dugoročnu visoku razinu fokusa, nakon svakih 30 minuta rada predlažemo 5-10 minuta pauze.
 2. Sjetite se Paretovog principa 80/20. Teorijski, 80% postignutog rezultata postiže se u 20% od ukupnog vremena određenog za neki zadatak ili akciju. Praktično, tih 20% vremena su faze vaše najviše razine fokusa i koncentracije i samo tada ste produktivni stoga radite manje i pametnije.
 3. Utišajte svog unutarnjeg perfekcionista. Težite svaki zadatak obaviti do one razine kada su stvari objektivno dobre i prihvatljive. Kada vam dođe da biste to „još samo malo“ doradili, ulazite u začarani krug konstantnog dorađivanja i tada gubite svoj fokus, koncentraciju, ali i mir. Perfekcionizam može biti koristan, ali samo kada vi upravljate njime, a ne on vama.
 4. Ništa bez jutarnjih rituala. Način na koji se probudimo ujutro može uvelike utjecati na ostatak našeg dana. Koliko puta vam se dogodilo da ste bili rastreseni cijeli dan nakon jutarnjeg kasnog buđenja i kašnjenja ili jutarnje obiteljske zbrke? Vjerujem više puta. Nekada se može činiti kako ranije ustajanje od onoga kada morate predstavlja ogroman problem i unazađuje vas, međutim jutarnji rituali vam donose prednost. Uz pomoć rituala vježbate svoje organizacijske sposobnosti i mirno i relaksirano idete u dan što utječe na vaš fokus, kao i produktivnost. Neki ljudi nakon buđenja vole biti sami sa sobom u svojim mislima uz šalicu kave ili čaja, dok drugi imaju potrebu biti informirani kroz novine i portale. Odredite koji jutarnji ritual vam odgovara i pokušajte ga se držati minimalno 3 tjedna, a maksimalno zauvijek.
 5. Napravite plan rada i života. Odredite jedan dan u tjednu kada ćete u svoju tablicu upisivati svoje obaveze. Tablica može biti digitalna ili prostoručno urađena na listu papira. Nakon svakog dana prođite kroz tablicu i pogledajte što ste napravili, a što niste taj dan od zadanog i prebacite neodrađene zadatke na idući slobodan dan ili termin u danu. Uz pomoć jednostavnog alata kao što je tablica olakšavamo si organiziranje i upravljanje vremenom. Nakon što napravite tablicu i raspišete svoje obaveze, nemojte ih zaboraviti i izvršiti.

Ovo su samo neki od savjeta kako povećati svoju produktivnost i ostvariti bolji rezultat bez da se iscrpite do krajnjih granica. Kako bi ste dobili još praktičnih tehnika i alata i iskustveno ih prošli, prijavite se na našu INNLP poklon radionicu “Kako voditi sebe i druge” koja će se održati 27.05. Broj mjesta je ograničen, prijavite se i počnite razmišljati i raditi drugačije i produktivnije.

Kako povećati razinu emocionalne inteligencije

Jedna od glavnih karakteristika emocionalno inteligentnih ljudi je aktivno slušanje. Oni koji aktivno slušaju vrlo često odabiru pravi način kako komunicirati svoju poruku, pomažu pronaći rješenje i nakon razgovora s njima smo mirniji i optimističniji i upravo su oni ti, koje svatko želi u svome timu jer daju podršku i podižu moral.

Kako biste djelovali na svoju emocionalnu inteligenciju, prvi korak je upoznati sebe i svoje emocionalne potrebe kako biste mogli osjetiti i emocionalne potrebe drugih ljudi. Emocionalno inteligentni ljudi u svakodnevnim situacijama s lakoćom komuniciraju s drugima, oni su usklađeni sa svojim odlukama i postupcima te se vrlo dobro nose sa stresom. Također, prihvaćaju izazove i ne slamaju se pod pritiskom, određuju si granice i imaju visoko samopouzdanje.

Kada promatramo okolinu u kojoj se nalazimo danas, brz protok posla, informacija, ljudi, situacija, možemo reći kako nas emocije u tim trenucima ometaju, pogotovo ako se aktiviraju kada mi na njih ne računamo. Međutim, zaboravljamo kako su emocije biokemijske reakcije u tijelu na koje mi svjesno možemo utjecati ako se „istreniramo“, odnosno naučimo drugačije reagirati i time radimo na povećanju emocionalne inteligencije. Stoga umjesto da se ljutite prilikom gužve u gradu dok vozite auto, možete duboko disati i fokusirati svoje misli na neko lijepo i ugodno mjesto. Umjesto da ste bjesni kada vam vijesti na TV-u ponude informacije vezane uz političku nekorektnost ili nepravdu, promjenite program ili prihvatite kako će toga uvijek biti i kako loše političke vijesti nisu u vašem krugu utjecaja. Dobra vijest u vezi emocionalne inteligencije je mogućnost napredovanja kroz vrijeme, godine i iskustvo, što kod opće inteligencije nije slučaj.

Sam kvocijent opće inteligencije nije preduvjet za visoku razinu emocionalne inteligencije, kao ni za uspjeh. Međutim, kako biste uspjeli, potrebna je dostatna razina jedne i druge.

Donosimo vam par korisnih savjeta kako raditi na povećanju svoje emocionalne inteligencije i svoje izvrsnosti u privatnom i poslovnom životu:

Postanite svjesni svoje reakcije na druge ljude i situacije:

 1. Prosuđujte tek kada saznate sve činjenice
 2. Izbjegavajte stereotipe i pretpostavke
 3. Budite otvoreni prema stavovima i potrebama drugih ljudi

Uzdignite se iznad svoje situacije i iz „ptičje perspektive“ donesite zaključke – napravite samoprocjenu

 1. Napravite razliku i granicu između pažnje i priznanja vs. skromnosti
 2. Razložite si koje su vaše slabosti i prednosti
 3. Prihvatite sebe, priznajte si pogreške, svakim danom – budite bolja verzija sebe
 4. Natječite se sa sobom – sa sobom od jučer
 5. Budite iskreni i otvoreni

Provjerite sebe kako se nosite u stresnim situacijama:

 1. Prihvatite tuđe nedostatke
 2. Preuzmite odgovornost za sebe i svoje postupke
 3. Ostanite svoji i kada je teško jer samo vi držite kontrolu nad svojim emocijama
 4. Kada govorite s integritetom i jasno, neće biti potrebe da ostane neizgovorenih riječi i kasnije „oprosti nisam te htio povrijediti“

Budite svjesni sebe i svojih postupaka:

 1. Prije no što govorite, razmislite
 2. Prije no što nešto učinite, razmislite
 3. Stavite se u poziciju druge osobe i od problema kreirajte izazov

I zapamtite, „Čovjek ispravno vidi srcem, ono što je bitno oku je nevidljivo“. Antoine de Saint-Exupery / Mali princ.

Ako želite saznati više o emocionalnoj inteligenciji i koje tehnike i alati vam mogu pomoći u ostvarivanju vašeg punog potencijala, prijavite se na naš besplatni uvodni sastanak za Trening Izvrsnosti. Naši treneri vam stoje na raspolaganju.