Upravljanje vlastitim emocijama

Emocije se, u pravilu, pojavljuju kao reakcije na važne događaje. Kada su aktivirane, one stvaraju osjećaje, izazivaju vaše tijelo na akciju i izražavanje. Pri važnim životnim događajima, aktiviraju se vaš um (kognitivni procesi) i vaše …