Zašto inženjeri vole SMART Leadership program?

Vlasnik ste malog ili srednjeg IT poduzeća i vodite inženjerske timove? Ili ste možda direktor koji vodi prodajne timove i niste sigurni na koji način poboljšati njihove komunikacijske vještine? Pročitajte kako je ta i brojna druga pitanja riješio naš polaznik, direktor prodaje i sam dipl. ing. elektrotehnike:

Kako to da ste se odlučili na pomalo drugačiji pristup i osigurali SMART Leadership trening za svoj prodajni tim umjesto uobičajenih treninga prodaje?

Na taj način sam želio ući dublje u pitanje i problematiku same prodaje. Nije teško naučiti pristupiti čovjeku i naučiti odabrati prave riječi, već sam htio da moji ljudi znaju prepoznati sebe, svoj odnos s klijentima, kako mogu na njemu raditi i poboljšati ga, te kako postići veću kvalitetu razgovora, otkriti iz razgovora što je klijentu važno i zašto, prepoznati to i prilagoditi se njihovim potrebama. Smatram da je mom timu ovaj dublji način edukacije bio dodatno i potrebno osvježenje i odstupanje od naučenog načina razmišljanja i moram priznati da im se svidjelo.

Što biste rekli, koje tehnike Vam se čine najbolje prihvaćene od strane vašeg tima i služe im u poslu?

Jako im je koristilo prepoznavanje psiholoških igara, jer prodaja je jedna velika igra, a inženjeri, kao i mnogi drugi, nekad to ne vide. Meta pitanja su im se jako svidjela jer prodiru u dubinu i vrlo su precizna. Toliko su im se svidjela da su jedni druge krenuli ispitivati i “coachati” jedni druge. Također, kvadrat kompetencija ih je naučio novom načinu razmišljanja unutar konflikta gdje su shvatili koje su njihove prednosti i mane i što ih, na temelju toga, smeta kod drugih ljudi.

Gdje vidite najveću promjenu u svom timu?

Najveća promjena je između njih samih. Vidim da imaju više razumijevanja jedni za druge. Također, prema klijentu su puno bolji u komunikaciji i pregovorima, a neki su rekli da su sad puno bolji i doma sa ženom i djecom što mije bilo iznimno drago čuti!

Kome biste preporučili SMART Leadership in-house programe?

Ako imate specifičan tim koji se ne zadovoljava gotovim rješenjima, već želi proraditi stvari na dubljoj razini, pod time mislim suočit se sa sobom, svojim prednostima i manama i stvoriti logiku kako to utječe na druge, onda je ovakav program definitivno preporuka. Zanimljivo je kako naučite “hvatati” svoje, ali i tuđe obrasce, a onda sve postane sve lagano, pa tako i prodaja.

Ako Vas zanimaju tailor-made programi za Vaše timove, kontaktirajte nas, a više o programima pogledajte OVDJE.